Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Steun racistische motie aan Haagse PVV toont morele failliet VVD


08-10-2020

In Den Haag deed de PVV gisteren een voorstel om ’bevolkingsgroei onder allochtonen’ te stoppen om zo de woningnood tegen te gaan. Gelukkig sneuvelde de motie – op het nippertje – en stuitte zij op veel weerstand en ongeloof. Maar niet van de VVD, die stemde voor. Dit is een nieuw dieptepunt in de racisme-portefeuille van de regeringspartij. Niet alleen omdat de motie onversneden racistisch is en naar eugenetica riekt, maar ook omdat het de zaken wederom omkeert.

Het is namelijk het neoliberale VVD beleid dat de oorzaak is van de ontzettende woningnood. De buitenproportionele huur en koopprijzen, de scheefgegroeide markt, de gentrificatie, het teruglopen van de sociale huur, het groeiende verschil tussen arm en rijk, en wie wel en niet toegang heeft tot een dak boven het hoofd. Het is precies dat beleid dat ons, door ruim een decennium van liberalisering, op grote schaal de kans op een stabiel en veilig bestaan ontneemt. Des te ongehoorder is het dat de VVD (die ook nog al kabinetten lang dit beleid voert) landelijk en regionaal, de schuld in de schoenen van een gehele bevolkingsgroep durft te schuiven.

Deze verdeel en heers, waarbij mensen tegen elkaar op worden gezet en de aandacht wegblijft bij hen aan de macht die daadwerkelijk verantwoordelijk zijn, kunnen wij niet onbenoemd laten. Onze verontwaardiging moeten wij luid uitspreken. Dit is niet normaal, dit mag niet normaal zijn. Hoe vaak je ook als campagneslogan #normaaldoen roept.

BIJ1 hoopt dat de linkse partijen die ook hun onvrede hebben uitgesproken, in Den Haag ook gevolg zullen geven aan hun verontwaardiging. Want wat hier wordt voorgesteld, is in alle opzichten in strijd met Artikel 1 van onze grondwet.

En laten we vooral ook 17 maart 2021 niet vergeten wat we keer op keer zien. We moeten een vuist maken tegen de normalisering van institutioneel racisme. Dat kan alleen, als we ons verenigen. Tot hier en niet verder. Stem BIJ1. Kom BIJ1!


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over disfunctioneel tapsysteem van de politie met link aan mensenrechtenschendingen

De Nederlandse overheid spendeerde miljoenen aan een tapsysteem van een Israëlisch bedrijf dat gelinkt wordt aan mensenrechtenschendingen. Daarnaast werkt het systeem tot de dag van vandaag niet, en loog het ministerie over het feit dat dergelijke systemen niet in Nederland zouden kunnen worden ontwikkeld. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Justitie […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over de langdurige spionage van een journalist door de AIVD

Journalist Stella Braam is decennialang gevolgd door de AIVD. Het zoveelste voorbeeld van het onrechtmatig verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten. BIJ1 wil een breder onderzoek naar de gegevensverzameling van onder andere journalisten, activisten en politici en stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 1. Bent u op de hoogte […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over gebrekkig onderwijs in de jeugdzorg

Jongeren die te maken krijgen met de jeugdzorg hebben recht op goed onderwijs. Toch zijn er veel onnodige regels die degelijk onderwijs voor deze jongeren in de weg zit. In een artikel op de website van Expex door ervaringsdeskundigen Nienke van der Pal en Jason Bhugwandass wordt hierop ingegaan en worden verbeteringen voorgedragen. Aan de […]

Lees meer