Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Leden partijraad

Een onderdeel van de professionaliseringsslag van BIJ1 is de Partijraad die we dit jaar gaan oprichten. De Partijraad is een belangrijk orgaan van minimaal 13 en maximaal 25 BIJ1-ers die worden verkozen voor twee jaar. De Partijraad vertegenwoordigt de leden en controleert de koers en het bestuur van BIJ1. We zoeken kandidaten die tijdens de ALV op 24 juli 2021 zullen worden verkozen. 

Meld je aan!
BIJ1 streeft naar een politiek die niet over mensen praat, maar met mensen. De stemmen die in onze samenleving het minst gehoord worden, verdienen een plek aan tafel. BIJ1 is er voor iedereen, ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking of sociale klasse. En zo moet onze Partijraad er ook uitzien, met vertegenwoordiging uit het hele land.

TAAK VAN DE PARTIJRAAD

 • Vertegenwoordigen van de leden van BIJ1.
 • Adviseren van het partijbestuur en de landelijke fractie(s) op besluiten die te belangrijk zijn om alleen zelf over te beslissen.
 • Belangrijke onderwerpen op de agenda zetten bij het partijbestuur en de fracties.
 • De algemene politieke lijn van de vereniging controleren en daarover adviseren.
 • Samen met het partijbestuur beslissen over deelname aan Provinciale Staten-, Europese, Eerste Kamer- en Tweede Kamerverkiezingen;
 • Het huishoudelijk regelement aanpassen als dat gewenst is.
 • Het verbreden van de partijdemocratie door het actief betrekken van leden.
 • De partijraad komt minstens 4x per jaar bij elkaar, vaker als dat gewenst is.

Stap naar voren als je de volgende kwaliteiten hebt:

 • Je bent op de hoogte van wat er speelt in de politiek en de maatschappij.
 • Je kan een advies helder formuleren.
 • Je zit af en toe een vergadering voor.
 • Je komt afspraken na.
 • Je bent bereid om er vrijwillig de schouders onder te zetten.
 • Je vindt het leuk om in een heel divers team te zitten en samen te sparren.

Voorwaarden:

 • Je bent lid van BIJ1.
 • Je wordt gesteund door ten minste tien leden, die minstens drie maanden lid zijn.
 • Je bent al langer dan zes maanden actief in een commissie, werkgroep of afdeling van BIJ1.
 • En: je mag géén lid zijn van een BIJ1-bestuur of fractie.

BELANGRIJK: REPRESENTATIE

In lijn met de politieke doelen van de partij om actieve deelname en vertegenwoordiging van mensen uit gemarginaliseerde posities te bevorderen, voeren we actief beleid omtrent representatie. 

Wat levert het jou op?

 • Je bent deel van geschiedenis die wordt geschreven want we gaan met BIJ1 het verschil maken.
 • Je gaat een bak waardevolle ervaring opdoen.
 • In een veilige en inspirerende omgeving.
 • Bij de leukste en beste partij van Nederland.

Hoe gaat het allemaal in zijn werk?

 • Meld je aan bij het Partijbureau als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, inclusief foto, je gegevens, korte motivatie, cv en 10 handtekeningen.
 • Partijbureau checkt je gegevens en stelt eventueel aanvullende vragen.
 • De toetsingscommissie zal in juni met alle potentiële kandidaten een gesprek hebben.
 • Uit de kandidaten worden maximaal 25 geschikte kandidaten geselecteerd.
 • Deze worden voorgedragen tijdens de ALV op 24 juli 2021.
 • Meld je uiterlijk 9 mei 2021 aan bij partijbureau@bij1.org.

Vragen of interesse?
Neem dan contact op met partijbureau@bij1.org. Pak die kans!