Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Leden partijraad

Een onderdeel van de professionaliseringsslag van BIJ1 is de partijraad die we in samenwerking met de werkgroep partijraad gaan oprichten. De partijraad vertegenwoordigt de leden en controleert de koers en het bestuur van BIJ1. De partijraad bestaat uit twee geledingen; uit alle lokale afdelingen wordt een bestuurslid afgevaardigd en er worden maximaal 25 BIJ1-leden verkozen voor twee jaar. We zoeken kandidaten die tijdens de ALV zullen worden verkozen. De deadline om je aan te melden is 15 mei 2022.

Meld je aan!
BIJ1 streeft naar een politiek die niet over mensen praat, maar met mensen. De stemmen die in onze samenleving het minst gehoord worden, verdienen een plek aan tafel. BIJ1 is er voor iedereen, ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking of sociale klasse. En zo moet onze partijraad er ook uitzien, met vertegenwoordiging uit het hele land.

TAAK VAN DE PARTIJRAAD

 • Vertegenwoordigen van de leden van BIJ1.
 • Adviseren van het partijbestuur en de landelijke fractie(s) op besluiten die te belangrijk zijn om alleen zelf over te beslissen.
 • Belangrijke onderwerpen op de agenda zetten bij het partijbestuur en de fracties.
 • De algemene politieke lijn van de vereniging controleren en daarover adviseren.
 • Samen met het partijbestuur beslissen over deelname aan Provinciale Staten-, Europese, Eerste Kamer- en Tweede Kamerverkiezingen;
 • Het huishoudelijk regelement aanpassen als dat gewenst is.
 • Het verbreden van de partijdemocratie door het actief betrekken van leden.
 • De partijraad komt minstens 4x per jaar bij elkaar, vaker als dat gewenst is.

Stap naar voren als je de volgende kwaliteiten hebt:

 • Je bent op de hoogte van wat er speelt in de politiek en de maatschappij.
 • Je komt afspraken na.
 • Je bent bereid om er vrijwillig de schouders onder te zetten.
 • Je vindt het leuk om in een heel divers team te zitten en samen te sparren.

Voorwaarden:

 • Je bent minstens zes maanden lid van BIJ1.
 • Je wordt gesteund door middel van een handtekening door minstens tien leden, die minstens drie maanden lid zijn.
 • Je bent al minstens zes maanden betrokken bij de verenging BIJ1.

BELANGRIJK: REPRESENTATIE

In lijn met de politieke doelen van de partij om actieve deelname en vertegenwoordiging van mensen uit gemarginaliseerde posities te bevorderen, voeren we actief beleid omtrent representatie. 

Wat levert het jou op?

 • Je bent deel van geschiedenis die wordt geschreven want we maken met BIJ1 het verschil.
 • Je gaat enorm veel waardevolle ervaring opdoen.
 • In een veilige en inspirerende omgeving.
 • Bij de leukste en beste partij van Nederland.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Meld je aan bij het partijbureau als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, inclusief foto, je gegevens, korte motivatie, cv en 10 handtekeningen.
 • > Download hier de ondersteuningsverklaring die ingevuld kan worden (docx, pdf).
 • Partijbureau checkt je gegevens en stelt eventueel aanvullende vragen.
 • De toetsingscommissie zal in mei/juni met alle potentiële kandidaten een gesprek hebben.
 • Uit de kandidaten worden maximaal 25 geschikte kandidaten geselecteerd.
 • Deze worden voorgedragen tijdens de ALV in 2022.
 • Meld je uiterlijk 15 mei 2022 aan bij partijbureau@bij1.org.

Heb je vragen of interesse?
Neem gerust contact op met partijbureau@bij1.org als je vragen hebt. Doe mee!

Huishoudelijk Reglement
In ons Huishoudelijk Reglement staat uitgebreid beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden van de partijraad zijn en hoe de leden worden verkozen. Lees artikel 9, 10 en 11.